Bugünün Yükselen Trendi : Yeşil Pazarlama

1970’lerde dünyanın önde gelen şirketlerinin doğal kaynakların tükenebilir olduğu bilincine ulaşması ve artan çevresel etkiler; şirketlerin üretim ve pazarlama stratejilerinin değişmesine sebep olmuş ve buna bağlı olarak da Yeşil Pazarlama kavramı doğmuştur.

Günümüze kadar ilgili tarafların çoğu yeşil pazarlamayı ürünün çevresel özelliklerinin reklamını yapma olarak tanımlanmıştır. Günümüzde ise müşterilerin değişen isteklerine karşı işletmelerin sorumlulukları da gündeme gelmiştir. Çağdaş yönetimin felsefesi içinde işletmelerin yeni görüşü, şirketin çevreye verecek zararlar için stratejik çözüm bulmaları olarak güncellenmiştir. Tüm bu gelişmelerle aynı anda, işletme faaliyetleri ve çevre arasındaki ilişkiye dair önemli bazı fikirler de oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorumluluk; üretici, tedarikçi, dağıtıcı, tüketici şeklinde değer zincirinin tüm halkalarına, ancak en çok da marka sahibi işletmelere aittir. Toplumun gözünde belli bir kişilik ve imaja sahip olabilen markalar, yeşil pazarlamanın en etkili temsilcileridir. Markalar, doğru imaja sahip olduğunda harikalar yaratabilir ve bu imaj, pazarlama stratejileriyle doğrudan etkileşim içerisindedir. Başarılı bir yeşil pazarlama stratejisinin ticari etkisini zincirde en belirgin hisseden halka, yine marka olmaktadır.